Copyright

Het kopiŽren, opnieuw publiceren, veelvoudig verspreiden of namaken van de informatie en gegevens, die te vinden zijn op de websites binnen het netwerk van Doenwezo.nl, is, al dan niet onder een andere naam, uitdrukkelijk niet toegestaan zonder duidelijke toestemming van het beheer van het netwerk. Bij misbruik zullen gepaste maatregelen worden getroffen.