Disclaimer

Hoewel de inhoud op alle websites binnen het netwerk altijd zo zorgvuldig mogelijk wordt op- en samengesteld, kan het voorkomen dat teksten, al dan niet door spel- of taalfouten, foutief geïntepreteerd kunnen worden. Uitvoering, gebruik, en toepassing van informatie verkregen van één van de websites binnen het netwerk is daardoor geheel op eigen risico. Het netwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade, verlies of andere gebreken die zich na het toepassen van de eerder genoemde handelingen voor kunnen doen.